NAJNOVIJE
Stradalnička udruga zaposlila 10 žena i brine o 70 starih i nemoćnih korisnika

Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata provodi Zaželi program zapošljavanja žena – faza II pod nazivom Nikad nije kasno. Vrijedan je nešto više od 928 tisuća kuna i zapošljava 10 žena koje pomažu 70 starijih i nemoćnih korisnika i korisnica s području Vukovara.

(Ponedjeljak, 27 Rujan 2021 17:07)
Podjela paketa hrane za korisnike zajamčene minimalne naknade s područja Općine Bogdanovci

Općina Bogdanovci u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Vukovar započela je s trećom podjelom humanitarne pomoći iz EU-projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“.

(Ponedjeljak, 27 Rujan 2021 16:51)
Predstavljena knjiga Totem straha 2

U Vinkovcima je održan 3. festival dječje knjige na kome je predstavljena nova knjiga Vladimira Bakarića Totem straha 2 Božićna pustolovina.

(Ponedjeljak, 27 Rujan 2021 16:36)
Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije kao uzor

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije sudjelovala je na ovogodišnjoj Konferenciji županija održanoj virtualno u organizaciji Hrvatske zajednice županija.

(Ponedjeljak, 27 Rujan 2021 16:34)
Suverenisti 24. listopada počinju prikupljati potpise za referendum o euru

Hrvatski suverenisti prije dva mjeseca krenuli su s inicijativom Zaštitimo hrvatsku kunu, kojoj su se u međuvremenu priključili Hrvatska stranka prava, Neovisni za Hrvatsku, Generacija obnove i istaknuti pojedinci.

Suverenisti smatraju kako se o odricanju monetarnog suvereniteta mora očitovati hrvatski narod stoga 24. listopada počinju s dvotjednim prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma o ulasku u eurozonu.

Saborski zastupnik Marijan Pavliček ponovio je neslaganje s tezom vladajućih kako su hrvatski građani o ulasku u eurozonu odlučili ulaskom u EU. Najavio je štandove na 250 lokacija, uvjeren kako će se prikupiti dovoljan broj potpisa.

- Nitko nije znao koji su sve uvjeti ulaska u EU, niti se tada postavljalo pitanje ulaska u eurozonu – rekao je Pavliček.

Izabrani predsjednik organizacijskog odbora Referendumske inicijative, saborski zastupnik Marko Milanović Litre pojasnio je kako će referendumsko pitanje glasiti.

- Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba koja glasi: Novčana jedinica Republike Hrvatske jest kuna, koja se dijeli na stotinu lipa. Odluku o promjeni novčane jedinice u Republici Hrvatskoj donose birači na referendumu. Ovo pitanje usmjereno je na vraćanje demokracije u Hrvatsku, na vraćanje povjerenja građana u politiku. Želimo zajedno s građanima stvarati budućnost Hrvatske, da građani budu uključeni u sve procese bitne za budućnost države - poručio je Milanović Litre.

Potporu inicijativi došli su dati Nikica Augustinović i Frano Čirko, predsjednici Hrvatske stranke prava i Generacije obnove.

Frano Čirko pozvao je sve kojima je pitanje uvođenja eura važno da im se prijave kao volonteri, posebno mlade koji, kaže, najviše i pristupaju toj inicijativi.

(Ponedjeljak, 27 Rujan 2021 16:10)
U Hrvatskoj oko 20 posto neoznačenih i necijepljenih pasa

Povodom Svjetskog dana borbe protiv bjesnoće, koji se obilježava 28. rujna, udruga Prijatelji životinja upozorava da velik broj pasa nikada nije cijepljen, iako je cijepljenje protiv bjesnoće obavezno kao i označavanje mikročipom.

Njihova peticija urodila je plodom i od ove godine psi se više ne moraju cijepiti svakih godinu dana, nego u skladu s uputom proizvođača cjepiva.

- Savjesni skrbnici pasa trebaju sada samo prva dva puta cijepiti psa svake godine, a nakon toga onoliko koliko navode proizvođači cjepiva, koji jamče imunost najmanje dvije, pa i tri godine. Dakle, više ne postoji isprika za skrbnike koji nikada nisu niti odveli psa veterinaru na cijepljenje čineći tako veliku štetu i ljudima i životinjama - navode Prijatelji životinja.

Pritom ističu da je cijepljenje povezano s označavanjem psa mikročipom jer je svaki nemikročipirani pas ujedno i necijepljen protiv bjesnoće.

Naime, Zakonom o zaštiti životinja iz 2017. godine propisano je da gradovi i općine moraju organizirati i provesti kontrolu mikročipiranja pasa na svojem području, odnosno obići sva kućanstva i provjeriti jesu li svi psi označeni mikročipom.

- Prema dostupnim podacima Mreže za zaštitu životinja, čiji rad koordiniramo, 44 % jedinica lokalne samouprave još uvijek nije provelo kontrolu mikročipiranja pasa, koja je preduvjet za kontrolu cijepljenja skrbničkih pasa. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj još uvijek i do 20 posto neoznačenih i necijepljenih pasa, što je poražavajuće - upozorili su. 

Dodaju da se godinama zalažu da veterinari, veterinarska inspekcija, komunalni redari i lokalne zajednice provode sustavnu kontrolu cijepljenja i mikročipiranja pasa koja bi obuhvatila sve pse u Hrvatskoj.

- Nažalost, u praksi takva kontrola izostaje. Jedan dio građana potpuno izbjegava cijepljenje i mikročipiranje pasa, i upravo je njihova neodgovornost i kršenje zakona uzrok porasta broja napuštenih životinja. Stoga smatramo i da se mikročipiranje štenaca ne bi trebalo vezati uz prvo cijepljenje protiv bjesnoće kada navrše 90 dana, kao što je to sada, već apeliramo na Ministarstvo poljoprivrede da učini daljnji pozitivni korak i propiše da psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 45 dana od dana rođenja, dakle, prije prvog cijepljenja - predložili su Prijatelji životinja.

Tvrde da nije problem samo sa skrbničkim psima, već u Hrvatskoj nema obaveze sustavne kontrole ni lovačkih pasa, iako je to vrlo opasno s obzirom na to da ti psi mogu lako doći u izravan doticaj s divljim životinjama. Ne vrši se provjera svih pasa koji odlaze u lovišta i često lovci na jednog mikročipiranog i cijepljenog psa imaju još jednog ili više njih koji nisu u evidenciji niti zaštićeni protiv bjesnoće.

Neprovođenje kontrole mikročipiranosti i procijepljenosti pasa od strane komunalnih redara i veterinarskih inspektora ne samo da ugrožava cijelu zajednicu već i izravno utječe na priljev novih napuštenih životinja, svakodnevnu patnju pasa i mačaka i veliko opterećenje za lokalne zajednice, udruge za zaštitu životinja i pojedince koji ih nastoje zbrinuti i udomiti.

(Ponedjeljak, 27 Rujan 2021 15:48)
Otvoren Sajam cjeloživotnog učenja

Tjedan cjeloživotnog učenja koje na nacionalnoj razini organizira Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u našem gradu započeo je u ponedjeljak, 27. rujna, otvorenjem Sajma cjeloživotnog učenja na Gradskom trgu. U narednim danima građane očekuje preko trideset događanja u organizaciji brojnih pojedinaca i organizacija u našoj županiji.

 

PRONI SAJAM

(Ponedjeljak, 27 Rujan 2021 15:45)

Mobilnu telefonsku pomoć u kući koristi deset osoba u Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku

Mobilnu telefonsku pomoć u kući koristi deset osoba u Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku Foto: Udruga za pomoć i podršku žrtvama

U Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima u tijeku je druga godina provedbe trogodišnjeg projekta (RE)aktivacija starijih osoba!', a kojega financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici. Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Vukovar i Domom za starije osobe Primum.

- Opći je cilj projekta širenje socijalnih usluga u zajednici osobama starije životne dobi, podrška deinstitucionalizacije i aktivnog uključivanja starijih osoba u društvo kroz usluge i inovativne modele uključivanja. U tom smislu provodimo različite aktivnosti od organiziranja i provedbe kreativnih i edukativnih radionica i edukacija za osobe starije životne dobi, preko pružanja pravne i psihološke pomoći i podrške osobama starije životne dobi do monitoriranja inovativnog pristupa socijalnom uključivanju takvih osoba korištenjem moderne tehnologije. Tu smo aktivnost nazvali Mobilna halo pomoć u kući. Kroz projekt jačamo i mrežu s pružateljima socijalnih usluga u zajednici kroz partnerstava i mrežu podrške i suradnje, a dio aktivnosti je i promocija projekta te evaluacija – pojasnila je Melita Bošnjak iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, voditeljica Referentnog centra Vukovar.

PRITISKOM NA SOS TIPKU POZIVA SE DOJAVNI CENTAR

Inače, spomenutu mobilnu telefonsku pomoć u kući uveli su u prvoj godini provedbe projekta kao inovativni način komunikacije. Pribavili su mobilne komunikacijske aparature s pripadajućim SIM karticama i bonovima potrebnim za rad SIM kartice putem koje pritiskom na SOS tipku, uređaj šalje podatke o GPS lokaciji korisnika i poziva dojavni centar u Domu za starije osobe Primum, a koji odmah po dojavi pristupa pružanju pomoći putem telefona.

- Iz dojavnoga centra upućuje se osoba od povjerenja koju je korisnik naveo i prema potrebi pozivaju se hitne službe, a sve kako bi se pomoć pružila u okviru tzv.zlatnog sata što je bitno da se ne razviju komplikacije i predstavlja glavni preduvjet da osoba nastavi samostalni život. Svemu je tome dakako cilj da starije osobe što dulje ostanu u vlastitim domovima kao i prevencija određenih teških zdravstvenih stanja do kojih može doći ukoliko se osobi u ugrozi pravovremeno ne pruži odgovarajuća zdravstvena skrb i pomoć. Kroz suradnju s udrugama koje skrbe o starijim osobama i putem informacija o korisnicima usluga pomoći u kući, utvrđeno je deset korisnika koji imaju veliku potrebu za uređajima i to u Vukovaru, Vinkovcima i Osijeku. Kod svakog korisnika obavljena je edukacija o načinu korištenja uređaja i pružanja pomoći putem telefona te im je aparat predan na korištenje – pojasnila je Bošnjak.

Korisnicima su osigurane kartice s telefonskim brojem te minute odnosno bonovi za razgovor koje su ograničene samo na upućivanje sos poziva i testiranje uređaja. Kroz svo vrijeme provedbe projekta monitorira se sustav mobilne pomoći u kući kako bi se na vrijeme mogao popraviti ukoliko dođe do poteškoća ili situacije da je usluga onemogućena korisnicima tijekom 24 sata.

RADIONICE ZA REAKTIVACIJU, EDUKACIJE ZA INFORMIRANOST

Vezano uz spomenute kreativne radionice za osobe starije životne dobi Bošnjak najavljuje da će biti organizirane u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji s ciljem bolje socijalne uključenosti osoba starije životne dobi kroz druženja na tim radionicama kao i učenja novih, kreativnih načina izražavanja kroz likovne, plesne i nutricionističke aktivnosti što je od iznimne važnosti za reaktivaciju i uključivanje osoba treće životne dobi u socijalne procese.

S druge pak strane, bit će održane i tri edukacije i to o pravima osoba starije životne dobi u odnosu na problematiku s uzdržavanjem, skrbi nad starijim osobama, pravima iz sustava socijalne skrbi, o prevenciji nasilja nad starijima kroz edukacije o pravnim mogućnostima raspolaganja imovinom za života, ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, oporučnom nasljeđivanju i anticipiranom pristanku, a najavljena je i motivacijska edukaciju pod nazivom Aktivacijom do duljega života- motivacijska edukacija.

- Edukacije su važne za korisnike u odnosu na podizanje razine informiranosti o načinima raspolaganja imovinom za vrijeme života, preventivnom djelovanju na informiranost korisnika u odnosu na sprječavanje nasilja nad starijima kroz informiranje o pravima i načinima zaštite, socijalnim pravima. Također, pravna i psihološka podrška je aktivnost u ovom projektu koja će omogućiti osobama starije životne dobi pravnu i psihološku informiranost kao alat kojim će moći ostvarivati svoja prava i podići bolju informiranost. Kroz svo vrijeme provedbe projekta promovirat ćemo provedene projektne aktivnosti radi bolje informiranosti i uključivanja osoba starije životne dobi u projektne aktivnosti kako bismo ih u što većem broju uključili u edukacije, radionice, informirali i pomogli u zaštiti prava – naglasila je Bošnjak.

 

 

Pročitano 128 puta
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)
Objavljeno u Vijesti dana

FACEBOOK KOMENTARI

Poveži se s nama

Poveži se s nama

Iz naših foto galerija